Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công chuẩn 

Biên bản bàn giao mặt bằng thi công là một trong những văn bản không thể thiếu trong lĩnh vực xây dựng. Để bàn giao một công trình thì cần phải tiến hành soạn thảo biên bản bàn giao chi tiết, cụ thể và đầy đủ nhất để tránh những vướng mắc và có ý nghĩa về mặt pháp lý. Vậy biên bản bàn giao gồm có nội dung gì? Khi thực hiện cần lưu ý những điều nào?

Mẫu Biên Bản Bàn Giao Mặt Bằng Thi Công
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Mặt Bằng Thi Công

Biên bản bàn giao mặt bằng là gì?

Biên bản bàn giao mặt bằng là loại văn bản dùng để ghi chép lại những nội dung cần có của quá trình bàn giao, trả lại mặt bằng xây dựng cho chủ công trình. Văn bản này rất quan trọng và có ý nghĩa về mặt pháp lý nếu có tranh chấp xảy ra giữa các bên liên quan. Vì vậy, cần phải thực hiện một cách nghiêm túc về cả hình thức lẫn nội dung, đảm bảo thông tin được ghi là chính xác

Quá trình làm biên bản phải có sự có mặt của tất cả bên quản lý công trình, bên giao thầu và nhận thầu. Bên nhận thầu gồm có: chính quyền địa phương và đại diện chủ tài sản.

Mục đích của biên bản bàn giao mặt bằng

Biên Bản Bàn Giao Thi Công Công Trình
Biên Bản Bàn Giao Thi Công Công Trình

Ngoài mục đích dùng để lưu trữ thông tin công việc, biên bản này còn có chức năng giúp người tiếp nhận kế theo dễ dàng theo dõi công việc hơn. Nếu trường hợp có tranh chấp thì cơ quan chính quyền sẽ căn cứ vào biên bản để giải quyết.

Nội dung của biên bản bàn giao mặt bằng

Một biên bản bàn giao mặt bằng đầy đủ và chính xác cần đảm bảo các nội dung sau:

 • Tên công trình xây dựng.
 • Hạng mục công trình xây dựng.
 • Địa điểm xây dựng công trình.
 • Thời gian bàn giao công trình xây dựng.
 • Những thành phần, đối tượng tham gia quá trình bàn giao mặt bằng.
 • Đại diện nhà thầu.
 • Thông tin về bên bàn giao mặt bằng đó là ban quản lý dự án.
 • Đại diện chủ hộ.
 • Thông tin bên nhận mặt bằng là chính quyền địa phương đại diện.
 • Thông tin đo đạc, diện tích đất,…
 • Nội dung chi tiết trong biên bản bàn giao mặt bằng sẽ được lập dựa trên căn cứ bởi các quyết định có liên quan.

Ngoài ra, khi nhận bàn giao chủ hộ vẫn nên kiểm tra, đo đạc lại diện tích đất đã khớp hay chưa? Cam kết về quyền và nghĩa vụ cần phải thực hiện.

Những lưu ý khi viết biên bản bàn giao mặt bằng

Cần Lưu ý Những Gì Thi Thực Hiện Biên Bản Bàn Giao
Cần Lưu ý Những Gì Thi Thực Hiện Biên Bản Bàn Giao

Một số điều lưu ý khi làm biên bản bàn giao mặt bằng thi công:

 • Chỉ tiến hành bàn giao mặt bằng công trình khi có đủ các bên tham gia.
 • Cần đạt được sự thỏa thuận thống nhất giữa 2 bên trước khi ký để không xảy ra các trường hợp liên quan đến pháp luật.
 • Các nội dung nên được quy định rõ về thông số, mốc thời gian cụ thể.

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng mới nhất

Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG

Ngày/ Date:………………………………………………………………………………………………

Số/ No:……………………………………………………………………………………………………

Công trình/ Project:……………………………………………………………………………………..

Địa điểm/ Location:……………………………………………………………………………………..

Hợp đồng số/ Contract No:……………………………………………………………………………

 1. Đại diện các bên có mặt bằng tại hiện trường bàn giao:

A.Đại diện bên chủ đầu tư: ……………………………………………………………………..

-Ông (bà):………………………………………………………………………………………

-Chức vụ / Position……………………………………………………………………………

-Địa chỉ / Address………….…………………………………………………………………….

-Điện thoại / Tel.:…………………………………………………………………………………

 1. Đại diện tư vấn giám sát:…………………………………………………………………….

-Ông (bà): ……………………………………………………………………………………….

-Chức vụ / Position:………………………………………………………………………………

-Địa chỉ / Address:……………………………………………………………….……………….

-Điện thoại / Tel.:…………………………………………………………………………………

 1. Đại diện đơn vị thi công:…………………………………………………………………….

-Ông (bà): ……………………………………………………………………………………….

-Chức vụ / Position:………………………………………………………………………………

-Địa chỉ / Address:……………………………………………………………………………….

-Điện thoại / Tel :………………………………………………………………………………..

 1. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế: ……………………………………………………………..

-Ông (bà) : .……………………………………………………………………………………..

-Chức vụ / Position :…………………………………………………………………………….

-Địa chỉ / Address :………………………………………………………………………………

-Điện thoại Điện thoại / Tel : ……………………………………………………………………

 1. Nội dung bàn giao:
STT NỘI DUNG BÀN GIAO KIỂM TRA SƠ BỘ GHI CHÚ
Theo Thiết kế Theo thực tế
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu Biên Bản Bàn Giao Mặt Bằng Thi Công Xây Dựng
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Mặt Bằng Thi Công Xây Dựng

Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

SỐ:
Ngày……tháng……năm 20…
– Căn cứ Hợp đồng số…….. ngày……/ ……./ 201… về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Công ty ………

Hôm nay, ngày tháng năm 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY ………………………………………………

– Đại diện: …………………………………………………………………………………….

– Chức vụ: ……………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

– Mã số thuế: ………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại:……………………………………….Fax:…………………………………….

– Tài khoản số: …………………………………………………………………………………

– Tại ngân hàng: …………………………………………………………………………………

BÊN BÀN GIAO (BÊN B):

– Ông (bà):……………………………………………………………………..………………..

– Số CMND:……………………..cấp ngày…………….tại…………………………………….

– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………

– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………

– Điện thoại:…………………………………………………………………………………….

– Tài khoản: …………………………………………………………………………………….

– Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………………………

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn nhà số: …… tại……với nội dung sau:

– Diện tích căn nhà:……………………………………………………………………………

– Tổng số phòng:……………………………………………………………………………..

– Khu phụ:……………………………………………………………………………………..

– Thiết bị:………………………………………………………………………………………

Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ cho bên thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.

Bên thuê đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên cho thuê.

Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc …. h cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Biên Bản Bàn Giao Mặt Bằng Cho Thuê
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Mặt Bằng Cho Thuê

Trên đây là những thông tin biên bản bàn giao mặt bằngCityA Homes muốn giới thiệu với bạn. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với bạn.

Nếu bạn có thắc mắc hay có vấn đề cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ trực tiếp với CityA Homes thông qua các kênh sau:

 • Hotline: 0905 389 389
 • Email: cityahomes.vn@gmail.com

CityA Homes hiện đang có chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thiết kế nhà Đà Nẵng. CityA Homes sẽ hỗ trợ quý khách 24/24h với cam kết chất lượng tốt nhất!

5/5 - (2 votes)
0905 389 389