Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở chi tiết theo quy định 2021

Xin giấy phép xây dựng là thủ tục bắt buộc khi xây dựng nhà ở riêng lẻ. Thủ tục xin giấy phép xây dựng đã có những thay đổi sau khi luật Xây dựng sửa đổi có hiệu lực. Bài viết này sẽ giải đáp mọi vướng mắc về quy định của pháp luật hiện hành.

Xin giấy phép xây dựng - Cập nhật những quy định mới nhất 2021
Xin giấy phép xây dựng – Cập nhật những quy định mới nhất 2021

Những trường hợp phải xin giấy phép xây dựng nhà ở và điều kiện cấp giấy phép

Khi nào thì phải xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021. Căn cứ theo quy định của bộ luật thì các trường hợp xây nhà ở riêng lẻ phải có giấy phép xây dựng. Giấy phép này phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư.

Giấy phép xây dựng
Giấy phép xây dựng

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải phù hợp với mục đích sử dụng đất và quy chế kiến trúc theo quy định của pháp luật.

 • Phải đảm bảo an toàn thi công cho công trình và các công trình lân cận. Đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.
 • Hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo an toàn các yếu tố hành lang bảo vệ, giao thông, thủy lợi, đê điều. Đảm bảo khoảng cách an toàn đến các khu di tích lịch sử, văn hóa. Phải giữ khoảng cách đến các công trình liên quan đến an ninh quốc phòng, các công trình độc hại, dễ gây cháy nổ.
 • Thiết kế phải tuân thủ các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng, đảm bảo mỹ quan, tính chịu lực và an toàn trong sử dụng. Nhà ở phải thân thiện với môi trường, có thể ứng phó với biến đổi khí hậu. Đảm bảo những điều kiện an toàn khác như phòng chống cháy nổ.
 • Hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ. Tuy nhiên phải tuân thủ quy định về diện tích. Cụ thể, diện tích mặt sàn nhỏ hơn 250m2, dưới 12m, tối đa 3 tầng. Chủ hộ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế cũng như tác động của công trình đến môi trường và các công trình lân cận.
 • Có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở theo quy định.
  Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết.
 • Đối với các khu vực, tuyến phố đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết thì phải phù hợp quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Đối với nhà ở riêng lẻ xây dựng ở các khu vực nông thôn phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư.

Hồ sơ và thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở 2021 mới nhất

Hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng
Hồ sơ xin giấy phép xây dựng

Theo quy định hiện hành, hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở bao gồm các loại giấy tờ sau:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu.

(2) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.

(3) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật. Mỗi bộ bao gồm:

 • Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm sơ đồ vị trí công trình.
 • Bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt chính của công trình theo tỷ lệ 1/50 – 1/200.
 • Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200, bản vẽ mặt cắt móng tỷ lệ 1/50. Ngoài ra hồ sơ cần kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, hệ thống thoát nước với tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Trường hợp bản thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì các tài liệu nói trên phải là bản đã được thẩm định.

(4) Đối với những công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu ở mục (1), (2), (3) hồ sơ phải bổ sung thêm bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho chính công trình và các công trình lân cận.

(5) Đối với những công trình liền kề công trình xây dựng, chủ đầu tư phải có bản cam kết đảm bảo an toàn cho công trình liền kề.

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở 2021 mới nhất

Thủ tục xin cấp phép xây dựng
Thủ tục xin cấp phép xây dựng
 1. Bước 1: Nộp hai bộ hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện nơi xây dựng.
 2. Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở UBND huyện sẽ kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì chủ đầu tư phải bổ sung thêm giấy tờ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì chủ đầu tư sẽ được nhận giấy biên nhận. Nếu cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo lý do cho chủ đất bằng văn bản. Đồng thời báo cáo cấp trên có thẩm quyền xem xét và chỉ đạo hướng thực hiện.
 3. Bước 3: Chủ đầu tư đến nhận kết quả và nộp lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở theo thời gian hẹn trên giấy biên nhận. Đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép xây dựng thì chủ đầu tư sẽ nhận được văn bản trả lời cụ thể. Trường hợp đủ điều kiện sẽ nhận được giấy phép xây dựng cùng hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp phép.

Thời hạn giải quyết không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Những công trình không phải xin giấy phép
Những công trình không phải xin giấy phép

Luật xây dựng sửa đổi có hiệu lực từ năm 2021 quy định các trường hợp sau được miễn giấy phép xây dựng:

 • Nhà ở riêng lẻ thuộc những khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng ở miền núi, hải đảo.
 • Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn nếu có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch xây dựng khu chức năng thì không cần xin giấy phép xây dựng. Nhà ở không thuộc khu vực có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cũng được miễn giấy phép.
 • Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng nếu thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án đầu tư xây dựng nhà ở có kế hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Những trường hợp trên không bao gồm nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

Xây nhà không có giấy phép xây dựng bị xử lý như thế nào

Theo pháp luật hiện hành, đối với việc xây nhà ở không có giấy phép xây dựng sẽ bị phạt tiền với mức độ cao nhất là 30 triệu đồng trong trường hợp không tiếp tục xây dựng. Nếu chưa xây xong có thể đề nghị cấp giấy phép xây dựng để không bị tháo dỡ nếu đủ điều kiện.

Mức phạt tiền khi không có giấy phép xây dựng

Mức phạt khi xây nhà không có giấy phép
Mức phạt khi xây nhà không có giấy phép

Cụ thể, mức phạt tiền khi không có giấy phép là từ 10 đến 20 triệu đồng đối với việc xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, di tích lịch sử văn hóa ở nông thôn. Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị.

Mức phạt khi tiếp tục xây dựng hoặc tái phạm

Khi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính mà vẫn tiếp tục xây dựng hoặc tái phạm sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với nhà ở nông thôn thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích. Phạt tiền từ 35 đến 40 triệu đồng đối với nhà ở riêng lẻ ở đô thị.

Khi đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà vẫn tái phạm thì tiền phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích ở nông thôn. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị thì bị phạt tiền từ 70 đến 80 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Xử phạt vi phạm hành chính khi xây nhà không có giấy phép
Xử phạt vi phạm hành chính khi xây nhà không có giấy phép

Ngoài việc bị phạt tiền thì người có hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ khi không có giấy phép bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể, nếu công trình hoặc phần công trình đã xây xong thì bắt buộc phải tháo dỡ.

Đối với công trình đang thi công thì lập biên bản vi phạm hành chính, dừng thi công. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản, chủ đầu tư phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Quá 60 ngày nếu bên vi phạm vẫn không xin được giấy phép sẽ bị buộc tháo dỡ công trình.

Các cơ quan có thẩm quyền cấp hồ sơ xin phép xây dựng

UBND cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình:

 • Công trình cấp I, cấp II.
 • Công trình tôn giáo, lịch sử, văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng.
 • Công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị.
 • Công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài.

UBND cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trong xã, trong các khu bảo tồn, khu di tích trên địa bàn quản lý.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép do mình cấp.

Trên đây là toàn bộ những thông tin cần lưu ý khi xin giấy phép xây dựng theo luật mới nhất. Hy vọng bài viết có thể giải đáp những vướng mắc của bạn.

Nếu bạn có thắc mắc hay có vấn đề cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ trực tiếp với CityA Homes thông qua các kênh sau:

CityA Homes hiện đang có chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thiết kế nhà Đà Nẵng. CityA Homes sẽ hỗ trợ quý khách 24/24h với cam kết chất lượng tốt nhất!

5/5 - (1 vote)
0905 389 389