Quy định và cách viết nhật ký thi công mới nhất

Viết nhật ký thi công là công việc quan trọng, là yếu tố cần thiết để có thể hoàn thiện danh mục hồ sơ hoàn thành xong một công trình. Mẫu nhật ký này được lập và lưu trữ, bảo quản dựa theo quy định của Pháp luật. Vậy nhật ký thi công là gì? Cách viết như thế nào và quy định ra sao? Hãy cùng tham khảo qua nội dung bài viết dưới đây để hiểu một cách tường tận và chính xác nhất.

Nhật Ký Thi Công
Nhật ký thi công

Nhật ký thi công công trình là gì?

Nhật ký thi công công trình là loại tài liệu bắt buộc phải có đối với các nhà thầu khi bắt đầu thi công một công trình. Đây là tài liệu được lập ra với mục đích trao đổi thông tin nội bộ của những nhà thầu thi công công trình xây dựng, đồng thời là tài liệu dùng để trao đổi thông tin giữa nhà thầu thi công xây dựng và chủ đầu tư, của chủ đầu tư với nhà thầu thiết kế công trình.

Nhật ký thi công phải được đánh đầy đủ số trang và bắt buộc đóng dấu giáp lai theo quy định của Pháp luật.

>> TẢI MẪU MỚI NHẤT TẠI ĐÂY >> Mẫu nhật ký thi công xây dựng công trình

Ý nghĩa và tầm quan trọng của nhật ký trong một dự án xây dựng

Ghi chép lại tất cả các sự kiện chính trong quá trình xây dựng. Các sự kiện chính có thể là những sự kiện tiêu tốn nhiều thời gian, nhân lực, tiền bạc. Một trong những yếu tố quan trọng của việc ghi lại nhật ký công trình hiệu quả là xác định và định giá được những sự việc gì là quan trọng để ghi chép lại vào nhật ký mà không chỉ là việc đơn thuần chỉ là việc ghi chép lại sự việc.

Mẫu Nhật Ký Thi Công Xây Dựng
Mẫu Nhật Ký Thi Công Xây Dựng

Xác định rõ trách nhiệm và trách nhiệm giải trình cho những gì xảy ra trên công trường. Điều này có thể liên quan đến các quyết định được ban hành hoặc được đưa ra. Quan trọng là không những xác định được điều gì đã xảy ra mà còn xác định được ai là người chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra.

Nhật ký công trình cũng cần phải truy ngược lại được lịch sử của công việc. Bất kỳ một người có chuyên môn nào quen thuộc với loại hình công việc mà nhà thầu làm cũng đều có thể đọc được nhật ký công trình như là đọc sách, trên cơ sở hàng ngày về việc công việc đã tiến triển như thế nào.

Tài liệu Nhật ký công trình cũng phải lập hồ sơ về điều kiện làm việc trên công trường và bất kỳ điều kiện gì có ảnh hưởng đến công việc. Những thông số này có thể khác nhau như mô tả về thời tiết, hoặc thay đổi cụ thể về thời tiết, hoặc mô tả điều kiện của công việc được làm, ví dụ như điều kiện nền đất hoặc sự tắc nghẽn trong khu vực.

Cuối cùng Nhật ký thi công cũng phải giải thích được lý do tại sao sự việc xảy ra. Nhiều thông tin số liệu về sự việc, như cái gì xảy ra, và khi nào, được ghi lại thành tài liệu ở một nơi nào đó nhưng thường thiếu việc giải thích tại sao sự việc lại xảy ra như vậy mặc dù nó rất quan trọng. Mục đích là cung cấp một khoản mục khách quan, không thành kiến về việc tại sao sự việc xảy ra.

Các thông tin chủ yếu của Nội dung nhật ký thi công xây dựng

Theo Khoản 3, Điều 10 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD, Nội dung nhật ký thi công xây dựng bao gồm các thông tin chủ yếu sau:

 • Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;
 • Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lí trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);
 • Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có);
 • Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.

Hình thức ghi chép, lưu trữ Nhật ký thi công xây dựng công trình

Các nhà thầu thường lập Nhật ký thi công bằng cách ghi chép vào một cuốn sổ hoặc tạo form trên máy tính rồi in ra đóng quyển. Cuốn sổ này được đóng giáp lai bởi nhà thầu và chủ đầu tư, nhằm tránh tình trạng thay thế, viết thêm, sửa chữa,… Hàng ngày, đơn vị thi công sẽ ghi chép các nội dung theo quy định nêu trên vào Nhật ký thi công rồi trình tư vấn giám sát, tổng thầu (nếu có), chủ đầu tư (nếu có yêu cầu),… để ký xác nhận.

Nội Dung Trong Nhật Ký Thi Công
Nội Dung Trong Nhật Ký Thi Công

Ngày nay, có một số đơn vị áp dụng phần mềm hoặc soạn Nhật ký thi công trên máy tính, hàng ngày in ra trình các đơn vị có liên quan ký xác nhận rồi lưu như các văn bản thông thường khác. Hình thức này là hoàn toàn hợp lệ và đã được đã được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Quy định về nhật ký thi công

Nhật ký thi công yêu cầu phải đóng thành tập và có đánh số trang đầy đủ, phải đóng dấu giáp lai theo quy định trước khi đưa vào ghi chép nội dung cụ thể

Sau các ghi chép nhật ký thi công mỗi ngày, cần có chữ kỹ của cán bộ Giám sát và cán bộ kỹ thuật thi công của nhà thầu.

Quy định Về Nhật Ký Thi Công Công Trình Xây Dựng
Quy định về nhật ký thi công công trình xây dựng

Trang đầu bìa của sổ nhật ký phải bao gồm các nội dung sau:

 • Nhật ký thi công
 • Tập nhật ký số:…
 • Tên Dự án thi công
 • Tên hạng mục công trình
 • Tên gói thầu
 • Địa điểm xây dựng
 • Tên chủ Đầu tư
 • Tên nhà thầu giám sát, tư vấn
 • Tên nhà thầu Tư vấn thiết kế
 • Tên nhà th%A

Nhật ký thi công và kiểm tra

Nhật ký thi công công trình

Nhật ký thi công công trình phải mô tả chính xác và đầy đủ công tác hàng ngày, từng ca sản xuất, yêu cầu ghi rõ các điều kiện công tác, các mặt kỹ thuật, tình trạng vật tư thiết bị, điều kiện thời tiết … và ghi diễn biến của quá trình đó (đối chiếu với các quy trình, quy phạm hiện hành).

Đối với các công trình sổ nhật ký được ghi như sau:

 • Công trình loại nhỏ thi công và sử dụng ngắn hạn thì chỉ cần ghi tóm tắt các chỉ tiêu chủ yếu về khối lượng, chất lượng và giá trị sử dụng của chúng cho công trình chính.
 • Công trình loại lớn thi công có tính chất quan trọng, sử dụng lâu dài trong quá trình thi công có dự toán riêng thì phải ghi chép thành một hạng mục như công trình chính.

Nhật ký kiểm tra

Nhật ký kiểm tra dùng để ghi ý kiến của cán bộ kiểm tra các cấp, bao gồm cán bộ lãnh đạo bên A, các cán bộ kỹ thuật kiểm tra chất lượng bên B, cán bộ tư vấn giám sát của bên A, cán bộ Tư vấn giám sát thiết kế là tác giả đồ án thiết kế.

Người phụ trách thi công công trình phải căn cứ vào ý kiến nhận xét của cán bộ kiểm tra để ghi ý kiến tiếp thu của mình và biện pháp tiến hành sửa chữa khắc phục.

Những nhận xét của cán bộ kỹ thuật kiểm tra thuộc nguyên tắc trong quy trình quy phạm, tài liệu thiết kế hay các nguyên lý phổ biến thì biện pháp sửa chữa phải tiến hành ngay.

 • Nếu những nhận xét không thuộc loại trên hoặc những vấn đề mà đơn vị thi công công trình không nhất trí thì người phụ trách thi công phải chịu trách nhiệm chính, khi vẫn thi công như cũ hay không khắc phục sửa chữa những tồn tại.
 • Nếu những nhận xét của cán bộ kiểm tra không được ghi ý kiến trả lời của bên B thì coi như đơn vị thi công vẫn tiến hành công tác như cũ và sẽ phải chịu trách nhiệm về phần này.

Hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký thi công

Phần thuyết minh nhật ký

 • Tất cả các hạng mục thi công đều phải có sổ nhật ký thi công công trình. Cơ quan cấp sổ là nhà thầu thi công, sổ nhật ký công trình phải được đánh số trang và đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng.
 • Người phụ trách thi công công trình, đội trưởng hay cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công là người có trách nhiệm chính ghi chép và bảo quản sổ từ khi khởi công đến khi bàn giao công trình. Có trách nhiệm trình sổ cho cán bộ kiểm tra các cấp khi được yêu cầu. Trường hợp thay đổi người phụ trách thì người cũ phải bàn giao cho người mới và phải ghi rõ vào mẫu nhật ký thi công công trình thời điểm bàn giao.
 • Trong quá trình thi công, các cán bộ kiểm tra chất lượng bên B, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư có quyền yêu cầu xem và ghi nhận xét vào sổ để đơn vị thi công có biện pháp khắc phục, hoàn thiện đạt yêu cầu chất lượng.
 • Khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng, hội đồng nghiệm thu sẽ dùng sổ để kiểm tra công trình, sau đó sổ được xếp vào hồ sơ hoàn công.
Cách Ghi Nhật Ký Thi Công Công Trình Xây Dựng
Cách Ghi Nhật Ký Thi Công Công Trình Xây Dựng

Các số liệu cơ bản

 • Cần phải ghi đầy đủ, ngắn gọn các số liệu cơ bản, bản kê khai nội dung các khối lượng chủ yếu trong thiết kế và thực tế thi công bao gồm thiết bị thi công đưa đến công trình để thi công.
 • Danh sách cán bộ chỉ huy, cán bộ kỹ thuật có trong biên chế của công trường, ghi cả cán bộ kiểm tra chất lượng bên B và Tư vấn giám sát của bên A. Lưu ý ghi rõ biến động đến đi như quy định.

Văn bản

Mẫu nhật ký thi công cần phải liệt kê tất cả các văn bản có liên đến công trình bao gồm:

 • Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công, tổ chức thi công do cơ quan thiết kế hay đơn vị thi công lập.
 • Các bản dự toán bao gồm dự toán thiết kế, dự toán thi công, dự toán điều chỉnh (nếu có).
 • Các tài liệu sửa đổi thiết kế, các văn bản hướng dẫn kỹ thuật.
 • Các ý kiến giải quyết thi công của cán bộ có thẩm quyền quyết định.
 • Các biên bản và tài liệu kỹ thuật khác có liên quan (Biên bản, chứng từ, phiếu thí nghiệm, phiếu xuất xưởng…).

Những lưu ý khi làm nhật ký thi công

Những Lưu ý Khi Viết Nhật Ký Thi Công
Những lưu ý khi viết nhật ký thi công

Nhật ký thi công đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thi công xây dựng bất cứ công trình nào. Nó là cơ sở để đối chiếu và đánh giá mức độ hoàn thành công trình sau này. Chính vì thế, luôn cần những kinh nghiệm để làm được nhật ký thi công hoàn chỉnh. Dưới đây là những lưu ý không thể bỏ qua:

 • Nhật ký cần được ghi rõ ràng, không tẩy xóa, trong trường hợp còn trống thì phải gạch chéo rồi mới ký, ghi rõ họ tên.
 • Trong trường hợp viết sai gạch chéo bỏ, ghi chép lại cho đúng rồi thực hiện như bước trên (nghiêm cấm việc tẩy xóa rồi thực hiện ghi chồng nên);
 • Các ngày nghiệm thu phải ghi rõ trong nhật ký, đặc biệt là các công việc chính (Đúc móng, dựng cột, kéo dải dây, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu kết thúc giai đoạn kỹ thuật để chuyển bước thi công, nghiệm thu bước 1, bước 2, nghiệm…)
 • Khi kết thúc Công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng ghi rõ ngày tháng bàn giao, ghi rõ nhật ký có tổng số trang, số trang gạch bỏ (nếu có)

Những lưu ý khi viết nhật ký thi công mà dân công trình không thể bỏ qua

Sổ nhật ký khi đã được CĐT, TVGS chấp thuận sẽ được đóng dấu giáp lai. Và sau này đây là hồ sơ được lưu giữ cùng với bản vẽ biện pháp thi công và bản vẽ hoàn công để làm cơ sở và căn cứ để đối chiếu. Do đó, anh em có lỡ viết sai gạch đi thì được nhưng không được tẩy xóa, không được xé đi. Thi công ngày nào anh em viết nhật ký thi công ngày đó và tránh để tình trạng hồi ký.

Một trong những bài học để cảnh tỉnh các chủ thầu thi công lơ là viết nhật ký đó là đã không ít anh em cán bộ kỹ thuật phải ngồi tù khi công trình bị thanh tra phát hiện sai phạm trong quá trình thi công, sai phạm trong việc viết nhật ký không đúng thực tế thi công, hồi ký, tẩy xóa,…

Do đó “chậm nhưng chắc” anh em nhé, mặc dù hơi mất công và tốn thời gian xí nhưng nó đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình.

Đối với bất cứ công trình nào thì cũng phải cần có nhật ký thi công, nó đóng vai trò hết sức quan trọng và cần thiết, do đó cần phải hiểu rõ các quy định cũng như cách thức ghi nhật ký thật chính xác. Hy vọng qua bài viết này CityA Homes có thể giúp bạn hiểu rõ hơn và có những công trình thật an toàn và hoàn mỹ nhé!

Nếu bạn có thắc mắc hay có vấn đề cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ trực tiếp với CityA Homes thông qua các kênh sau:

 • Hotline: 0905 389 389
 • Email: [email protected]

CityA Homes hiện đang có chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thiết kế nhà Đà Nẵng. CityA Homes sẽ hỗ trợ quý khách 24/24h với cam kết chất lượng tốt nhất!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *